Пройшла науково-практична конференція «Сучасні проблеми цивілістики», присвячена пам’яті професора Ч.Н.Азімова

20-12-2013, 16:31

Організатори: Науково-дослідний інститут правознавства, кафедра цивільного права № 1 та кафедра цивільного права № 2.

Учасників конференції привітав проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман.

«Чингізхан Нуфатович залишив багату наукову і духовну спадщину. Він прагнув зберегти і розвинути атмосферу наукової творчості та взаємної підтримки, ставив завдання по втіленню в життя результатів наукових досліджень і збагачення досвіду, накопиченого попередніми поколіннями вчених», − сказав А.П.Гетьман.

 З доповідями на пленарному засіданні виступили: кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ О.Є.Кухарєв – «До питання щодо видів переважних прав у сфері спадкування»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого С.Н.Приступа – «Методологічне значення дослідження компенсаційної функції цивільного права»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ О.Є.Аврамова – «Приватно-правові механізми задоволення житлової проблеми»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри охорони інтелектуальної власності цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ В.Ю.Євко – «Право батьків та дитини на спілкування» та ін.

За підсумками роботи конференції надрукована збірка тез.