Пройшла науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Університету «Особливості сучасного етапу розвитку національної економіки України під впливом загальносвітових соціально-економічних трансформацій»

16-12-2013, 17:25

Організатор – кафедра економічної теорії Університету.

Захід відкрила завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук Л.С.Шевченко. Вона привітала всіх від імені ректорату, кафедри економічної теорії та побажала всім учасникам плідної дискусії та подальших здобутків у навчанні, науковій та дослідницькій діяльності.

Робота конференції була організована в 11 секціях:

– «Глобалізаційні процеси в сучасному світі та досвід зарубіжних країн у розв’язанні економічних проблем»;

– «Місце та роль України у світовій економічній системі»;

– «Євроінтеграційний вибір України: причини та наслідки»;

– «Стан та перспективи розвитку національної економіки України»;

– «Проблеми та перспективи становлення соціальної держави в Україні»;

– «Джерела загроз економічній безпеці України»;

– «Вплив тіньового сектору на соціально-економічний розвиток України»;

– «Методи та інструменти держаного регулювання економіки України»;

– «Сучасні форми ведення бізнесу»;

– «Особливості управління персоналом на сучасному підприємстві»;

– «Економіко-правові аспекти розвитку економічних суб’єктів».

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.