Пройшла Всеукраїнська студентська наукова конференція «Правова система України: проблеми теорії та практики»

29-11-2013, 17:05

Організатор заходу − студентське наукове товариство Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У роботі конференції взяли участь понад 150 студентів-науковців з 6 ВНЗ України та Росії.

Від керівництва Університету учасників привітав та побажав плідної праці заступник декана Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, кандидат юридичних наук Д.О. Бєлінський.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: студент Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (2 курс, 4 група) О.М.Пінчуков – «Стан і проблеми розвитку громадянського суспільства»; студентка юридичного інституту Бєлгородського державного університету (3 курс, 6 група) К.С.Гваладзе – «Дії норм міжнародного права в правовій системі України»; студент Інституту підготовки кадрів для МВС України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Д.О.Беззубченко та студентка Ю.О.Кінаш (5 курс, 7 група) – «Хешування як техніко-криміналістичний засіб дослідження електронних носіїв інформації» та ін.

Конференція продовжила роботу за тематичними  напрямами у секціях. Зокрема:

1. Загальнотеоретичні, історико-правові та філософські питання розбудови демократичної правової держави;

2. Конституційно-правові аспекти формування правової системи України;

3. Сучасний стан та перспективи розвитку цивільно-процесуального права та цивілістичних наук;

4. Напрямки реформування фінансового, аграрного, екологічного та трудового законодавства;

5. Кримінально-правові та кримінологічні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні;

6. Правові засади впровадження комп’ютерних технологій та забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

 За підсумками роботи конференції надрукована збірка тез.