Пройшла всеукраїнська науково-теоретична конференція (ХХVІІ Харківські політологічні читання) «Україна перед глобальними викликами сучасності»

06-06-2014, 12:04

Організатори: Харківська асоціація політологів та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Серед учасників представники таких навчальних закладів: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Луганський національний аграрний університет, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Одеський національний морський університет, Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова, Харківська державна академія культури, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця та ін.

Захід відкрив проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман: «Особливого значення сьогодні отримали зовнішньополітичні виклики для України. Сучасному світу притаманний стрімкий динамізм та тенденція до подальшого ускладнення системи міжнародних зв’язків, які набувають багатовимірного характеру по всіх напрямах – від економіки і фінансів до сфери безпеки».

«Взаємна залежність між Україною та іншими суб’єктами міжнародних відносин постійно зростає, що вимагає пошуку нових форм для їх координованої та узгодженої взаємодії», − зазначив проректор.

«Новітні виклики нашій державі та міжнародній спільноті, як правило, мають транскордонний характер, потребують спільних зусиль не лише національних урядів, а усього міжнародного співтовариства», − наголосив А.П.Гетьман.

На заході з доповідями виступили: доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, перший віце-президент Харківської асоціації політологів Л.М.Герасіна − «Вплив глобалізації на Україну»; доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.П.Требін − «Україна перед воєнними викликами сучасності»; доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця О.М.Кузь − «Примари ідентичності у світі «політологічного»»; доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Л.Погрібна − ««Культурна травма» в епоху глобалізації»; доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.П.Колісник − «Перспективи проведення референдуму як правового засобу подолання політичної кризи та збереження територіальної цілісності України» та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.