Пройшла Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Україна за умов внутрішньополітичних та зовнішньополітичних загроз» (ХХVІІІ Харківські політологічні читання)

19-06-2015, 15:29

Організатори: Харківська асоціація політологів та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

У заході взяли участь представники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківської державної академії культури, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Національного університету «Львівська політехніка».

Конференцію відкрив проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, якій зазначив: «Традиція проведення політологічних читань, яка була започаткована політологами як нашого Університету, так і інших навчальних закладів Харківщини, відбувається в непростий час для нашої країни. Потужність наукового потенціалу ХХVІІІ Харківських політологічних читань така висока, що цілком може розширити розуміння суті актуальних проблем нашого розвитку та дати відповідь на гострі питання буття сучасної України».

На заході розглядалися важливі теми внутрішньополітичної модернізації України, конфлікт на Сході України, модернізація зовнішньополітичної доктрини, проблеми національної безпеки за сучасних умов, феномен гібридної війни в Україні.
На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор політичних наук, доцент кафедри філософії та політології Харківської державної академії культури О.І.Романюк − «Російсько-український воєнно-політичний конфлікт: причини та шляхи розв’язання»; доктор політичних наук, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І.О.Поліщук − «Інформаційний аспект гібридної війни в Україні»; кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та політології Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Д.С.Коротков − «Перспективи концепції «м’якої сили» у зовнішньополітичній стратегії України»; доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Л.М.Герасіна − «Проблема вибору геостратегії сучасною Україною в геополітичному ландшафті світу» та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.