Пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів»

26-12-2014, 12:43
Організатори: Інститут підготовки слідчих кадрів для МВС України, Студентське самоврядування Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності, кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності.
Відкрив засідання та привітав учасників перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Ю.П. Битяк.
На пленарному засіданні виступили: директор Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України, доктор юридичних наук, професор Є.О. Алісов; завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України В.Я. Настюк; кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності С.Б. Фомін. З науковими повідомленнями виступили: студентка Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України А.О. Бужор – «Контрольний відстріл як спосіб криміналістичної ідентифікації зброї»; студентка Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України Ж.В. Грушко – «Громадський контроль як гарантія законності у адміністративній діяльності правоохоронних органів»; студент Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України О.С. Лігай – «Мирні акції непокори»; студентка вечірнього факультету Н.І. Лохматова – «Захист прав громадян як основна функція правової держави»; студент Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ С.М. Салтиков – «Окремі аспекти початку досудового розслідування».
Секційні засідання відбулись за такими тематичними напрямами:
1) теоретичні та конституційно-правові засади захисту прав людини органами публічної влади;
2) організація судових та правоохоронних органів, основи прокурорської діяльності, судова медицина та судова психіатрія, судове право, організація роботи в органах внутрішніх справ, організація роботи суду, організація роботи адвокатури;
3) адміністративне право та адміністративна діяльність, фінансове право;
4) кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика, кримінологія.
На заході представлено наукові доповіді і повідомлення представників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського університету права Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету ДПС України, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, Юридичного інституту Національного авіаційного університету, Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України, Запорізького національного університету.
За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень з присвоєнням номерів ISBN, УДК, ББК,  а також схвалено резолюцію конференції, в якій містяться ряд конкретних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з питань правових засад діяльності правоохоронних органів.