Пройшла Всеукраїнська конференція «Актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки»

15-04-2016, 16:13

Організатор – кафедра іноземних мов №1.

Конференція проводиться з 2008 р. Спочатку вона проходила у форматі круглого столу, згодом як внутрішньоуніверситетська конференція. Завдяки бажанню молодих науковців з різних регіонів підтримувати та удосконалювати рівень володіння іноземною мовою як засобом професійної комунікації конференція набула статусу Всеукраїнської.

Робочими мовами проведення заходу було обрано англійську та французьку.

У конференції взяли участь вчені-початківці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Національного університету цивільного захисту України.

Відкрив захід проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, який зазначив: «Уже давно не викликає сумніву той факт, що в сучасному глобалізованому світі англійська мова стала засобом масової комунікації. З огляду на це університетська спільнота насамперед повинна володіти академічною та науковою, професійно орієнтованою англійською мовою і застосовувати її у розширенні міжнародного спілкування і співробітництва, а також фаховому зростанні окремого науковця. Саме тому сьогоднішній захід є особливо актуальним. Вирішення багатьох важливих питань під силу саме молодому поколінню».

На пленарному засіданні виступили: Андрій Білецький (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права) − «Громадськість як суб’єкт запобігання корупції», Ауріка Заїка (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра конституційного права України) − «Принцип рівноправності чоловіка і жінки в конституційному законодавстві України і зарубіжних країн», Карина Бочарова (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права) −  «Прояви сучасного вандалізму» та ін.

Роботу конференції було продовжено у секціях:

− Цивільне право. Цивільний процес

− Кримінальне право. Кримінальний процес

− Адміністративне право. Конституційне право. Міжнародне право. Теорія та історія держави і права. Державне будівництво

− Господарське право. Фінансове право. Трудове право. Земельне та аграрне право.