Провідні фахівці з кримінального права обговорили проєкт Загальної частини нового Кримінального кодексу України

26-10-2020, 14:38

22-23 жовтня відбулася Міжнародна наукова конференція «Реформування кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє», яка проводилася в онлайн-режимі спільно із Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація кримінального права» за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.  

Конференція була присвячена обговоренню проєкту Загальної частини та концептуальних засад побудови Особливої частини нового Кримінального кодексу України. Конференція об’єднала понад 100 науковців України та зарубіжних країн, представників судових органів та органів правопорядку. Окрім роботи на платформі Zoom конференція також транслювалася на YouTube-каналі кафедри кримінального права №1. Із відео можна ознайомитись за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC9xwwDE7RS-pcCGpgM86Pwg  

Урочисто розпочав роботу конференції ректор Університету Василь Тацій і наголосив на необхідності проведення реформи кримінального законодавства, яке втратило свою системність внаслідок внесення в КК численних змін. Під час розробки нового КК Робоча група з питань розвитку кримінального права має зробити рішучий крок з декриміналізації низки правопорушень, які не носять такої суспільної небезпеки, що дозволяє віднести подібне правопорушення до злочину. Також ректор підкреслив, що в процесі роботи новий Кримінальний кодекс має бути продовженням тих  кращих традицій і кращих зразків, які були розроблені і зафіксовані у попередньому КК. Залучення до обговорення представників різних наукових колективів є одним із ключових напрямів, який буде лише вдосконалювати положення проєкту і призведе до якісного результату. 

Продовжив відкриття конференції співголова Комісії з питань правової реформи при Президентові України Михайло Буроменський, який зауважив, що основною метою створення робочої групи було приведення законодавства про публічні правопорушення у відповідність до принципів верховенства права, юридичної визначеності та пропорційності. У новому законодавстві будуть відображені найкращі національні й зарубіжні практики та напрацювання доктрини кримінального права. Створення ґрунтовного законодавства про публічні правопорушення дозволить уникнути наявних прогалин і систематизувати законодавства.  

Голова Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Антті Хартікайнен зазначив, що, незважаючи на виклики, з якими нам доводиться стикатись через пандемію COVID-19, відбувається такий масштабний захід: «Ми дуже раді, що маємо змогу підтримувати розробку нового Кримінального кодексу та цю конференцію. Законодавство має враховувати зміни, які відбуваються, та відповідати потребам суспільства». Публічні обговорення мають велике значення у процесі розробки нового законодавства, саме для цього було розроблено сайт, де кожен бажаючий може ознайомитись із проєктом і висловити власні зауваження та пропозиції – https://newcriminalcode.org.ua/  

Завершив відкриття конференції голова Робочої групи з питань розвитку кримінального права Юрій Баулін, який доповів про проміжні результати роботи групи. Станом на 22 жовтня було проведено 11 очних та 37 онлайн зустрічей, за результатом яких було підготовлено проєкт Загальної частини та 4 розділи Особливої частини. Також було висловлено подяку усім, хто цікавиться розробкою проєкту і надсилає власні пропозиції, які продовжують розглядатись на засіданнях Робочої групи. «КК є елементом комплексного реформування законодавства України про публічні правопорушення. Ми, як і раніше, виходимо з того, що необхідна підготовка трьох кодексів – Кримінального, Кодексу про проступки та Кодексу про порушення».   

Робота конференції проходила у формі панельних дискусій, на кожній із яких члени Робочої групи презентували окремі положення та новели проєкту КК. 

I дискусійна панель «Загальні засади проєкта КК України»: 

 •  Концептуальні засади проєкту нового КК (Ю.В.Баулін) 
 • Принципи нового КК (М.І.Хавронюк) 
 • Межі дії закону у часі та просторі (Ю.А.Пономаренко) 

II дискусійна панель «Поняття злочину і класифікація злочинів» 

 • Поняття злочину. Склад злочину (В.О.Навроцький) 
 • Класифікація злочинів (М.І.Хавронюк) 
 • Обставини, що змінюють тяжкість злочину (Н.О.Гуторова) 

III дискусійна панель «Інші питання інституту злочину в проєкті КК України» 

 • Співучасть у злочині. Причетність до злочину (Н.О.Гуторова) 
 • Обставини, що виключають протиправність діяння (Ю.В.Баулін) 
 • Кримінально-правова кваліфікація (В.О.Навроцький) 

IV дискусійна панель «Покарання – основний кримінально-правовий засіб» 

 • Поняття і види покарання (Ю.А.Пономаренко) 
 • Призначення покарання (Н.О.Гуторова) 
 • Звільнення від покарання (О.П.Горох) 

V дискусійна панель «Інші кримінально-правові засоби» 

 • Пробація (О.П.Горох) 
 • Засоби безпеки, реституція (компенсація) і конфіскація (вилучення) (О.П.Горох, Н.О. Гуторова) 
 • Кримінально-правові засоби для юридичних осіб (Є.Л.Стрельцов) 

VI дискусійна панель «Питання Особливої частини проєкту КК України» 

 • Система Особливої частини і загальні підходи до побудови її статей (М.І.Хавронюк) 
 • Правила написання статей Особливої частини в проєкті КК (В.О.Навроцький) 

Після доповідей членів Робочої групи кожен із учасників мав можливість задати запитання, а також висловити власні пропозиції, зауваження та міркування під час дискусії.