Проведено науково-практичний семінар «Система наукового цитування та поширення результатів наукових досліджень»

19-05-2015, 16:48

Захід відкрив проректор з наукової роботи А.П.Гетьман. Він наголосив на тому, що входження ВНЗ до системи наукового цитування, до світової системи науковометричних баз даних розглядається в якості одного із пріоритетних напрямків, що записані в Законі України «Про вищу освіту». «Університет робить відповідні кроки, пов’язані саме з майбутньою подачою заявки до Міжнародної науковометричної бази SciVerse Scopus», – зауважив проректор.

Провідний фахівець з наукометрії приватного підприємства «Технологічний Центр» А.В.Макаренко провела постерну лекцію «Рейтинг ученого − рейтинг університету в системі наукового цитування». Серед питань, що піднімалися, були такі: наукометричні показники вченого: теорія і практика; профіль науковця в Scopus, РИНЦ, Google Scholar; проект «Бібліометрика української науки»; міжнародний реєстр учених ORCID тощо.

 Директор наукової бібліотеки Університету Н.П.Пасмор провела інформ-діалог «Університетський репозитарій – засіб інтеграції наукових здобутків учених у світовий віртуальний простір наукових комунікацій».

У межах семінару була презентована книжкова експозиція журналів з фонду наукової бібліотеки університету на тему «Правові видання у міжнародних наукометричних базах».