Проведено XV Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні»

04-11-2016, 17:45

У заході  взяли участь студенти Національного юридичного університету імені Ярослава  Мудрого, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,  Національної академії прокуратури України, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  та ін.

Із вітальним словом виступив  проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, який зазначив, що цього року проводиться XV ювілейна  конференція. Також Анатолій Павлович наголосив, що особливої уваги заслуговує обрана тематика конференції,  оскільки в умовах різкого погіршення криміногенної ситуації в державі  проблема запобігання злочинності актуальна як ніколи.  «Українське суспільство вочевидь потребує  переосмислення існуючої практики запобігання злочинності та розробки новітніх механізмів її стримування. І тут, без сумніву,  актуальними є наукові розвідки молодих фахівців-юристів. Саме молодь  має будувати нову правоохоронну систему, яка буде ефективно захищати державний суверенітет України,  права та свободи її громадян» − додав він.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Олексій Беспалов  (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс) – «Економічна злочинність в Україні та шляхи її подолання», Андрій Кірик (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс) – «Злочини  на ґрунті соціальної упередженості»,  Тетяна Корж  (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого, 5 курс) – «Жертви “злочинів ненависті”» та ін.

Конференція продовжила роботу за тематичними  напрямами у секціях:

– «Тенденції сучасної злочинності»

– «Теорія і практика запобігання злочинності»

– «Специфіка окремих видів злочинності»

За результатами видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.