Проведено V щорічний конкурс студентських мультимедійних проектів «The Tradition of Legal Excellence since 1804», присвячений Дню Університету та Дню студента з використанням технології «Digital Storytelling»

19-11-2019, 17:00

Організатор заходу: кафедра іноземних мов №1.

Актуальність заходу зумовлена необхідністю підготовки креативних спеціалістів з нестандартним мисленням та іншомовною компетентністю, які можуть успішно справитися з викликами цифрової епохи та діджиталізації.

Технолологія «Digital Storytelling», або технологія створення анімаційного фільму (цифрової розповіді, цифрового есе) успішно застосовується під час вивчення іноземної мови в Університеті і ефективно справляється з виховними та навчальними комунікативними завданнями. У процесі підготовки власного медіа-продукту, студенти вчаться взаємодіяти один з одним, разом створювати історії і оживляти їх за допомогою цифрових технологій. У результаті формуються різні компетенції: інформаційні (вміння працювати з різними видами інформації: знаходити, зберігати, створювати усні і письмові тексти), когнітивні (вміння ставити завдання, критично і творчо мислити), комунікативні, науково-дослідницькі (вміння збирати і відбирати матеріал, правильно його оформлювати).  

На конкурсі студенти представили власні медіа-продукти, в яких вони дослідили та виклали своє бачення традицій Університету, особливостей студентського життя, сучасних  напрямків діяльності юриста,  критеріїв якісної юридичної освіти, вимог роботодавців до випускників юридичних ЗВО, історії успіху видатних випускників Університету. Першокурсники продемонстрували свою любов і прихильність до Університету, до обраної професії і до викликів сучасної інформаційної епохи.

Критеріями оцінювання конкурсних робіт були: оригінальність і самостійність роботи, творчий підхід і мовна грамотність.

Переможцями конкурсу стали:

І місце – Анна Носенко, Артем Орлов (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України) – «Typical Students’ Life Expectations and Reality»  

ІІ місце – Діана Свистун, Олександр Мороз (факультет адвокатури) – «Students’ Life and Traditions of Our University»,  Назар Геращенко, Артем Зазека (факультет адвокатури) –  «New Modern Types of the Legal»

ІІІ місце – Олександра Мірошник, Катерина Байєр (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України) – «Training of  Lawyers in England, the USA, China and Ukraine: the Main Distinctions», Ольга Клюєва, Михайло Скрипкін (Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ) –   «Academic Life of Cadets at Yaroslav Mudryi National Law University», Катерина Карачевцева, Юлія Ковальова, Анна Ковальчук, Олег Білик  (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України) – «Legal TraditionsOddities of the Law».