Проведено VІII вузівську науково-практичну конференцію студентів «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах»

08-12-2016, 16:59

Організатори: НДІ державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрНУ, кафедра державного будівництва Університету, студентське наукове товариство.

Відкрив конференцію проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман, який зокрема зазначив, що в виші щорічно проводиться понад 70 наукових заходів, із яких 30 − студентські. Саме під час таких зібрань студентської спільноти народжуються та формуються нові ідеї, висуваються пропозиції, які згодом втілюються у життя. Анатолій Павлович висловив сподівання, що під час діскусій можуть бути вироблені нові цікаві моделі реформування місцевого самоврядування.

Під час пленарного засідання виступили: А.Губанова (міжнародно-правовий факультет 6 курс, 2 група) − «Тлумачення деяких понять у муніципальному праві», Я.Гавриленко (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції, 2 курс, 17 група) − «Удосконалення правових форм роботи органів публічної влади в Україні», І.Комасюк (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції, 2 курс, 17 група) − «Форми взаємодії Кабінету Міністрів України з Президентом України» та ін.

Подальша робота проходила у секціях:

  • загальнотеоретичні питання державного будівництва і місцевого самоврядування,
  • проблеми організації та діяльності органів державної влади України
  • проблеми правової регламентації органів місцевого самоврядування та удосконалення роботи їх органів і посадових осіб,
  • конституційно-правове регулювання суспільного ладу в зарубіжних країнах,
  • конституційно-правовий інститут прав і свобод людини та громадянина в зарубіжних країнах,
  • конституційні моделі організації й діяльності органів публічної влади зарубіжних країн.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.