Проведено Х вузівську науково-практичну конференцію студентів «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних країнах»

07-12-2018, 21:30

Організатори: кафедра державного будівництва і рада молодих вчених Університету, НДІ державного будівництва і місцевого самоврядування НАПРНУ

Учасниками стали понад 350 студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Відкрив конференцію проректор з навчальної роботи Ю.Г.Барабаш. Він привітав присутніх зі Днем місцевого самоврядування, розповів, наскільки актуальним сьогодні є питання реформування місцевого самоврядування і яку участь у цьому беруть фахівці кафедри державного будівництва. Також Юрій Григорович висловив сподівання, що студенти долучаться до обговорення необхідних суспільству законотворчих процесів.

Із доповідями на пленарному засіданні виступили: В.Юров  (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс магістратури) – «Виклик часу: добровільне об’єднання територіальних громад», С.Чубарь (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 2 курс) –  «Впровадження децентралізації в Україні: світовий та Європейський досвід»,  М.Канюк (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 2 курс) – «Староста як один із новітніх елементів системи місцевого самоврядування» та ін.

Конференція продовжила роботу у секціях:

  • загальнотеоретичні питання державного будівництва і місцевого самоврядування
  • проблеми організації та діяльності органів державної влади України
  • актуальні питання правової регламентації  місцевого самоврядування та удосконалення роботи органів і посадових осіб
  • конституційно-правове регулювання суспільного ладу в зарубіжних країнах
  • конституційно-правовий інститут прав і свобод людини та громадянина в зарубіжних країнах
  • конституційні моделі організації й діяльності органів публічної влади зарубіжних країн.

    За результатами роботи конференції видано збірку тез наукових доповідей.