Проведено ХІІ міжвузівську наукову студентську конференцію з кримінології «Наука і техніка у запобіганні злочинності: реальність і перспективи»

29-11-2013, 16:32

Організатор − кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

Захід відкрив доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Університету  В.В.Голіна. Він привітав присутніх, наголосив на важливості пошуку нових запобіжних заходів із новітніми злочинами, навів приклади застосування контрольно-спостережних  приладів у різних країнах, звернув увагу на один із найважливіших запобіжних заходів − створення кримінологічної інженерії та побажав плідної праці учасникам.

 З доповідями на пленарному засіданні виступили: студент Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України, V курсу, 15 групи О.С.Агарков − «Впровадження нових технологій у попередженні злочинів, вчинених на дорогах у стані алкогольного сп’яніння»; курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, навчальна група ФПС-10-5 М.М.Троцюк − «Пріоритетні напрямки протидії фінансовим кіберзлочинам як різновиду організованої злочинності»; студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, ІV курсу, 6 групи А.М.Гурова − «Синдром набутої безпорадності як детермінанта віктимності»;  студентка факультету підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби України, V курсу, 11 групи А.А.Соловйова − ««Нігерійські листи» як різновид комп’ютерних злочинів, засоби подолання» та ін.

 За результатами роботи конференції буде видано збірку студентських наукових робіт.