Проведено ХІІІ Міжнародну наукову конференцію аспірантів та студентів «Філософія і право»

24-05-2017, 17:06

Організатор – кафедра філософії.

У заході взяли участь представники всіх навчальних підрозділів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та  провідних вищих навчальних закладів  України, Естонії, Словаччини, Іспанії та Німеччини.

Завдання конференції: показ потенційних можливостей філософського знання у розвитку суспільства та людини; обговорення актуальних проблем духовного розвитку нашого суспільства, його правової культури, системи правового виховання; поглиблення культури мислення та практичних дій, пов’язаних із особистісним існуванням людини та громадянина.

Із вітальними словами до присутніх звернувся проректор з наукової роботи А.П.Гетьман: « Конференція – це особливий крок на шляху відкриття нових і перспективних горизонтів. Сьогодні наша держава відчуває нагальну потребу у високоосвічених юристах, здатних зміцнювати її демократичні основи і долати кризові прояви суспільного розвитку. У професійній підготовці юристів філософське знання відіграє суттєву роль, адже завдяки мудрості авторитетів минулого та знакових фігур сучасності воно сприяє формуванню їхньої зрілої громадянської культури».

На пленарному засіданні виступили: Владислава Капліна (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 1 курс, 1 група) –  «Еклектизм у філософській думці: історія та сучасність», Максим Зельцер (міжнародно-правовий факультет, 1 курс, 1-мв група) – «Патріотизм як проблема громадянської ідентичності», Юлія Шевченко (Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, 1 курс, 8 група) – «Правова культура в Україні як об’єкт філософсько-правового аналізу» та ін.

Роботу конференції було продовжено у трьох  секціях.

За результатами конференції надрукована збірка тез наукових повідомлень.