Проведено науково-практичну конференцію викладачів, аспірантів і студентів «Сучасна економічна наука: досягнення, виклики, пріоритетні напрями розвитку (до 70-річчя кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)»

19-05-2014, 17:39

Організатор – кафедра економічної теорії Університету.

Відкрив пленарне засідання академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук А.П.Гетьман. Він привітав учасників заходу від багатотисячного колективу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, ректорату, від імені ректора Василя Яковича Тація, побажав їм плідної праці, а також окреслив ключові питання для дискусій в межах конференції.

Проректор привітав викладачів із 70-річчям, а також із підготовкою нового колективного монографічного дослідження науковців кафедри економічної теорії.

До учасників звернулася завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук Л.С.Шевченко: «Цього разу конференція присвячена соціально-економічним трансформаціям сучасного світу, а до обговорення актуальних проблем долучилися не тільки члени студентського наукового гуртка, а й їх наставники – викладачі й аспіранти Університету».

Л.С.Шевченко побажала всім учасникам плідної дискусії та подальших здобутків у навчанні, науковій та дослідницькій діяльності.

Робота конференції була організована в 11 секціях:

– «Економічні трансформації в сучасному світі»;

– «Досвід зарубіжних країн у розв’язанні соціально-економічних проблем»;

– «Особливості розвитку національного та світового ринку праці»;

– «Україна як суб’єкт міжнародних економічних відносин»;

– «Інвестиційні процеси в Україні та шляхи їх активізації»;

– «Вплив тіньового сектора та економічної злочинності на розвиток національної економіки України»;

– «Україна на шляху розбудови соціальної держави»;

– «Напрями та інструменти національної соціально-економічної політики України»;

– «Методи та інструменти ефективного менеджменту»;

– «Становлення інформаційного суспільства та захист прав інтелектуальної власності»;

– «Інституціональні чинники розвитку економіки України».

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.