Проведено науково-практичну конференцію «Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах»

20-04-2018, 14:14

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (кафедра земельного та аграрного права) та Національна академія правових наук України.

Присутніх привітали проректор з наукової роботи А.П.Гетьман, завідувач кафедри земельного та аграрного права Університету М.В.Шульга та головний учений секретар НАПрНУ В.А.Журавель.

У заході взяли участь науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Хмельницького університету управління та права, Луцького національного технічного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», Запорізького національного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету «Одеська юридична академія», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Університету митної справи та фінансів, Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, Львівського національного університету імені І.Франка.

На пленарному засіданні виступили: завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З.Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України В.М.Єрмоленко – «Перспективні напрями розвитку сучасних аграрних відносин»; голова фермерського господарства «Строгий» О.Ф.Строгий – «Про реалії державної підтримки фермерських господарств в Україні»; заступник голови Громадської спілки «Всеукраінська Аграрна Рада» О.В.Сліпченко – «Проблемні питання функціонування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах» та ін.

Захід продовжив свою роботу у двох секціях, серед яких одна з них – для молодих вчених.

За результатами конференції надруковано збірник тез наукових повідомлень.