Проведено науковий полілог «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності» з нагоди 65-річного ювілею Ю.В.Бауліна, Голови Конституційного Суду України (2014-2017 рр.), доктора юридичних наук, академіка Національної академії правових наук України

07-09-2018, 20:56

Організатори – спільнота учнів професора Ю.В.Бауліна.

У заході взяли участь представники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національної академії прокуратури України, Академії державної пенітенціарної служби, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського державного університету внутрішніх справ, Українського католицького університету, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Національного університету «Одеська юридична академія», Національної академії внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, Львівського національного університету імені Івана Франка, науково-дослідного центру Інституту кримінально-виконавчої служби та ін.

Учасників привітали доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я.Тацій, доктор юридичних наук, професор, Президент Національної академії правових наук України О.В.Петришин, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України В.І.Борисов та кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права №1 Ю.А.Пономаренко (модератор).

Звертаючись до присутніх, В.Я.Тацій зазначив, що Юрій Васильович, незалежно від посад, які він обіймав, завжди був серцем, душею і думками з нами. «Після власного, так би мовити «шляху відповідальності», досягнувши найвищого рівня популярності, поваги і любові, – сказав ректор, – він повернувся до альма-матер професором кафедри кримінального права №1».

«Він залишився таким, яким ми всі його знаємо і пам’ятаємо: вихованим, інтелігентним, толерантним і порядним. Саме за ці риси його всі поважають і цінують», – сказав Василь Якович.

Захід складався з двох сесій і на першій з доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю.В.Баулін – «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності»; доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.І.Панов – «Методологічні аспекти дослідження кримінальної відповідальності»; доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ В.І.Шакун – «Теоретичні питання визначення основних термінів у сучасній українській кримінології» та ін.

За результатами полілогу надрукована книга.