Проведено міжуніверситетський науково-практичний семінар «Іншомовна комунікативна компетентність у фаховій діяльності»

27-11-2018, 15:16

Організатор: кафедра іноземних мов №2 Університету.

У заході взяли участь науковці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Національно педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) та ін.

Засідання відкрила завідувач кафедри І.П.Липко, яка привітала всіх, хто відгукнувся на запрошення обмінятися думками з приводу важливих питань розвитку професійно-орієнтованої іншомовної та перекладацької компетентності. Також Ірина Петрівна зазначила, що кафедра вже протягом певного часу бере участь у розробці й виданні навчально-методичних матеріалів, пов’язаних з навчанням майбутніх юристів та фахівців у галузі міжнародного права і міжнародних відносин, одним із найважливіших компонентів якого є розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності.

Під час пленарного засідання учасники зробили цікаві доповіді, відбувся плідний взаємовигідний обмін інформацією, який розширив можливості подальшого професійного розвитку.

За результатами науково-практичного семінару видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень в електронному вигляді.