Проведено Міжрегіональну науково-практична конференцію молодих учених «Інституційне середовище становлення та розвитку правової економіки в Україні»

29-11-2017, 10:16

Організатор: кафедра економічної теорії Університету.

Захід відкрила завідувач кафедри Л.С.Шевченко, яка зазначила, що проведення конференцій, присвячених актуальним проблемам економіки, стало традицією. Людмила Степанівна також побажала присутнім успіхів і плідної роботи, додавши при цьому, що участь студентів у конференції  – перший  і найважливіший крок у велику науку.

Свої матеріали надіслали представники різних вузів:  Академії економічної освіти Молдови, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,  Харківського національного медичного  університету, Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університет та ін.

Робота конференції була організована у 9 дискусійних панелях:

  • правове забезпечення економічних трансформацій
  • інноваційний розвиток України: проблеми і перспективи
  • можливості та загрози впровадження новітніх форм ведення бізнесу
  • стан і напрями вдосконалення підприємницького середовища в Україні та світі
  • фінансовий сектор та його вплив на розвиток національної економіки України
  • інституційні чинники формування тіньової економіки в Україні та шляхи її подолання
  • інституційне забезпечення соціально-економічних реформ в Україні
  • захист прав працівників як складова розбудови правової економіки
  • місце та роль країн у сучасній глобальній економічній системі

За результатами видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень, яку за індексом можна знайти у міжнародному інформаційному просторі.