Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Правові засади ведення органічного землеробства»

29-09-2017, 14:31

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (кафедра земельного та аграрного права) та Національна академія правових наук України.

Присутніх привітали проректор з наукової роботи А.П.Гетьман  та завідувач кафедри земельного та аграрного права Університету М.В.Шульга.

У заході взяли участь науковці з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Хмельницького університету управління та права, Луцького національного технічного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», Запорізького національного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України імені академіка В.З.Янчука, Національного університету «Одеська юридична академія», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Університету митної справи та фінансів, Чернівецького національного університету імені  Ю.Федьковича, Львівського національного університету імені І.Франка, а також фахівці у сфері органічного землеробства.

На пленарному засіданні виступили: завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого М.В.Шульга, який розкрив питання правового режиму земель, які використовуються для органічного землеробства; в.о. завідувача кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Т.О.Коваленко, яка звернула увагу присутніх на правове регулювання маркування органічної сільськогосподарської продукції в Україні: апроксимація до вимог ЄС. Серед особливих гостей був присутнім  старший науковий співробітник лабораторії агрохімічних досліджень та якості продукції Інституту овочівництва та баштанництва НААН України О.В.Куц,  який розкрив питання відносно організаційно-правових засад сертифікації виробництва органічної сільськогосподарської продукції, крім того О.В.Куц пригостив присутніх зразками сільськогосподарської органічної продукції. Доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Н.О.Багай виступила з доповіддю про законодавче регулювання реєстрації виробників органічної сільськогосподарської продукції (сировини), а доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету А.М.Земко визначила особливості правового регулювання виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції в Україні.

За результатами конференції надруковано збірник тез наукових повідомлень.