Проведено круглий стіл «Сучасні науково-практичні проблеми екологічного, земельного та аграрного права»

09-12-2013, 11:27

Організатори: кафедра екологічного права, кафедра земельного та аграрного права.

Засідання відкрив проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман. Під час вітання він  зазначив: «Законотворча діяльність та юридична практика повинні бути чітко підпорядковані механізму ефективного функціонування системи законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, спрямованого на досягнення національних пріоритетів. Основними вимогами до такого законодавства є його відповідність Конституції України, наближення до відповідних директив ЄС, забезпечення впровадження багатосторонніх екологічних угод, стороною яких є Україна, соціальна прийнятність, реалістичність, економічна ефективність. Законодавство має сприяти гнучкому застосуванню економічних інструментів для стимулювання впровадження інноваційних екологічних технологій, розв’язанню проблем на національному, регіональному та місцевому рівнях».

Також присутніх привітав ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, доктор юридичних наук, доцент, полковник міліції В.М.Комарницький та вручив почесні відомчі нагороди МВС доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри екологічного права А.П.Гетьману та доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри земельного та аграрного права» М.В.Шульзі.   

На заході з доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман; доктор юридичних наук, професор кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Г.І.Балюк; доктор юридичних наук, професор кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Б.Г.Розовський; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Донецького національного університету А.Г.Бобкова та ін.

За результатами круглого столу видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.