Проведено круглий стіл «Розвиток фахово-орієнтованої іншомовної компетентності із застосуванням сучасних інформаційних технологій»

11-12-2017, 15:02

Організатор: кафедра іноземних мов №2 Університету.

У заході взяли участь науковці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Харківського національного економічного університету імені С.Кузнеця, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харківського національного університету внутрішніх справ та інших університетів.

Засідання круглого столу відкрила завідувач кафедри іноземних мов №2 І.П.Липко, яка зазначила, що тема круглого столу досить актуальна та подякувала усім, хто відгукнувся на запрошення кафедри обмінятися думками з приводу важливих питань розвитку професійно-орієнтованої іншомовної перекладацької компетентності, включаючи застосування сучасних інформаційних технологій.

Під час пленарного засідання виступили: завідувач кафедри іноземних мов №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І.П.Липко – «Компетентністний підхід до розвитку фахово-орієнтованої іншомовної компетентності майбутніх юристів-міжнародників»; президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу Л.М.Черноватий − «Термінологічна іншомовна складова компетентності майбутніх фахівців»; завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця Т.В.Колбіна – «Інформаційно-комунікаційні технології в іншомовній підготовці майбутніх фахівців економіки»; завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба І.М.Ребрій «Video recorded microteaching as a teacher training technique»; завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного університету внутрішніх справ О.С.Левашов − «Інтерактивні ресурси у навчанні іноземних мов»; доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ імені В.Н Каразіна А.С.Ольховська − «Усний синхронний та письмовий переклад із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій: основні цілі навчання»; доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна Т.Г.Лукьянова − «Аудіовізуальні технології у навчанні основам кіноперекладу за допомогою середовища Moodle» та ін.

Відбувся плідний обмін інформацією, який є взаємовигідним, оскільки кожен збагатився досвідом колег і таким чином розширив власні можливості подальшого професійного розвитку.

За результатами круглого столу видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень в електронному вигляді.