Проведено круглий стіл «Проблеми реформування господарсько-правового механізму розвитку національної економіки», присвячений 25-річчю кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

19-12-2016, 16:12

Організатор – кафедра господарського права.

У заході взяли участь студенти, аспіранти, викладачі Університету та вчені провідних вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів.

Круглий стіл розпочався з вітального слова проректора з наукової роботи А.П.Гетьмана, який, зокрема, зауважив: «Кафедрою зроблено суттєвий внесок в освітній та науковий процес, і вона завжди має високий показник захисту кандидатських дисертацій».

Анатолій Павлович розповів присутнім про етапи становлення кафедри і зазначив, що вона заснована в 1991 р. як кафедра правових основ підприємництва та фінансового права, з 2001 р. отримала нову назву – підприємницького та міжнародного приватного права, а  з  2003 р. у зв’язку із прийняттям Господарського кодексу України  стала називатися кафедрою господарського права. Проректор висловив сподівання, що вона з року в рік буде зміцнюватися, розширятися і набувати все більшої наукової ваги.

Присутніх також привітав завідувач кафедри господарського права Д.В.Задихайло. Теплими словами він згадав про першого завідувача кафедри (1991 р. по 1996 р.) заслуженого юриста України, проф., канд. юрид. наук  В.Л.Мусіяку: «Віктор Лаврентійович – особлива, унікальна, глибоко інтелігентна, скромна, західного формату людина. Був віце-спікером українського парламенту. Перший завідувач, як камертон, заклав головні принципи на кафедрі. Цього року  – йому 70 років від дня народження».

Із доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор, директор НДІ економіко-правових досліджень НАН України В.А.Устименко – «Сучасна економічна політика в Україні та правовий механізм її реалізації»; кандидат юридичних наук, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова І.І.Килимник – «Особливості господарсько-правового механізму регулювання відносин на будівельному ринку України»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Н.В.Барахтян – «Сучасний етап господарсько-правових досліджень: досягнення та перспективи» та ін.

За підсумками буде надруковано збірник тез та наукових повідомлень.