Проведено круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження видатного вченого професора Анатолія Йосиповича Рогожина (1923-2001) «Актуальні проблеми науки історії держави та права»

05-10-2013, 14:41


Організатори − відділення теорії та історії держави та права НАПрН України, кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Асоціація випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У роботі заходу взяли участь вчені провідних вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів, а також син АЙ.Рогожина − Борис Анатолійович та онук − Олександр.

Відкрив засідання та щиро привітав учасників академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук А.П.Гетьман: «Стало доброю традицією вшановувати пам’ять наших вчителів. Постать АЙ.Рогожина − унікальне явище на теренах пострадянського простору і в науці, і в державотворенні. Він став одним із фундаторів розбудови не тільки Харківського юридичного інституту, а й  юридичної освіти колишнього Радянського Союзу. Анатолій Йосипович Рогожин залишив багату наукову спадщину. Він був талановитим і вимогливим педагогом, лектором, оратором, турботливою та чуйною людиною». Проректор також нагадав присутнім цікаві факти з біографії АЙ.Рогожина під час Великої Вітчизняної війни та післявоєнні роки.

На заході з доповідями виступили: професор, академік НАПрН України М.І.Панов; кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права, ім. В.М.Корецького НАН України І.Б.Усенко; професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри історії держави і права зарубіжних країн В.Д.Гончаренко; директор Інституту політології та права НПУ імені М.П. Драгоманова  Б.І.Андрусишин та ін.

За підсумками роботи буде надрукована збірка тез.