Проведено круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження видатного вченого-криміналіста професора Марка Ігоровича Бажанова (1922-2001)

02-02-2013, 15:56

Організатор − кафедра кримінального права №1 Університету. Також у роботі заходу взяли участь науковці кафедр кримінального процесу, криміналістики, кримінології та кримінально-виконавчого права, організації судових та правоохоронних органів, вчені провідних вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів.

Відкрив засідання та щиро привітав учасників перший проректор Університету Ю.П.Битяк, який зазначив: «Марк Ігорович Бажанов залишив багату наукову і духовну спадщину. Він прищеплював своїм учням і колегам відповідальне ставлення до наукових традицій харківської школи, прагнув зберегти і розвинути атмосферу наукової творчості та взаємної підтримки, ставив завдання втілення в життя результатів наукових досліджень і збагачення досвіду, накопиченого попередніми поколіннями вчених».

Під час круглого столу присутнім було презентовано нове видання «М.И.Бажанов. Избранные труды», бібліографічна виставка «Твори М.І.Бажанова» та фільм про життя та наукові роботи видатного вченого.

На заході з доповідями виступили: професор, академік НАПрН України Ю.В.Баулін – «Кримінальне право як галузь публічного права в науковій спадщині професора М.І.Бажанова»; професор, академік НАПрН України М.І.Панов «Концепція складу злочину та її аргументація в наукових працях професора М.І.Бажанова»; професор В.І.Тютюгін «Питання призначення покарання в роботах професора М.І.Бажанова» та ін.

На круглому столі було організовано в режимі он-лайн конференц-зв’язок для аудиторії Львівського державного університету внутрішніх справ, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка з можливістю спілкування з ними.

Наприкінці зустрічі присутній на заході син Марка Ігоровича − Володимир Маркович Бажанов висловив подяку Університету за організацію заходу, запрошення, чудову публікацію нової книги і зазначив: «Коли я вперше взяв у руки цю книгу, зрозумів, яка це гігантська робота. Відчувається щира любов до мого батька. Дякую за це. Дякую за пам’ять!»

За підсумками роботи буде надрукована збірка тез.

Довідково: доктор юридичних наук, заслужений професор Національної юридичної академії України (нині – Університет), академік Академії правових наук України імені Ярослава Мудрого (нині – Національна академія правових наук України) М.І.Бажанов – блискучий учений, один із засновників харківської школи кримінального права і процесу, відомої як в Україні, так і далеко за її межами. Протягом багатьох років Марк Ігорович виконував обов’язки завідувача кафедри кримінального права. Своїм прикладом він доводив, що наука, служіння їй – це і велика радість, і великий труд. Під час роботи на кафедрі кримінального права за його участю були підготовлені 8 докторів і понад 50 кандидатів юридичних наук. Протягом багатьох років він був беззмінним членом Науково-консультативної ради Верховного Суду України. Професор М.І.Бажанов брав участь у розробці багатьох кримінально-правових законів, був членом робочої і редакційної групи Кабінету Міністрів України, яка підготувала проект Кримінального кодексу України 2001.

.