Проведено круглий стіл, присвячений пам’яті професора, д.ю.н., академіка НАПрН України О.О.Погрібного, «Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі»

13-06-2014, 15:25

Організатори − Національна академії правових наук України і кафедра земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У роботі заходу взяли участь науковці кафедр цивільного права №1, екологічного права, вчені провідних вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів.

Відкрив засідання та щиро привітав учасників проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман: «Олексій Олексійович Погрібний залишив глибокий слід за своє, на жаль,  коротке життя та багату наукову спадщину, яка має неперевершене значення. Він заклав фундамент концептуального розвитку аграрного, земельного, екологічного права. Ми завжди будемо пам’ятати цю видатну постать, людину з великої літери».

Учасників також привітали син Сергій Олексійович Погрібний, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заступник голови Приморського суду м.Одеса та дружина В.Л.Погрібна − доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Сергій Олексійович звернувся до присутніх і сказав: «Я щиро вдячний університету і всім вам за організацію цього заходу, який зібрав молодих і талановитих учених. Мій батько вмів знаходити учнів, забезпечувати їм можливість розкрити власні таланти, давав щедрі поради, був терплячою і толерантною людиною».

В.Л.Погрібна висловила подяку Університету за організацію круглого столу і зазначила: «Більш гідної людини я не зустрічала і вдячна долі за те, що мала можливість бути з ним поруч. Він був яскравою, неординарною, відкритою, доброзичливою людиною. Завжди цінував дружбу, любов, взаєморозуміння. Найголовніше для нього було − почути, зрозуміти, пробачити, допомогти».

З доповідями виступили: кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» І.І.Каракаш – «Становлення Олексія Олексійовича Погрібного як юриста-науковця»; доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного та господарського права Національного гірничого університету, академік Національної академії правових наук України В.І.Андрейцев – «Організаційно-правові форми господарювання та їх вплив на довкілля людини, як необхідність інтеграції законодавства щодо антропозахисних правовідносин»; доктор юридичних наук, професор кафедри екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Г.І.Балюк – «Правове забезпечення моніторингу земель як умова ефективного агровиробництва» та ін.

За підсумками роботи надрукована збірка тез.