Проведено круглий стіл «Пенсійна реформа в Україні і проблеми її законодавчого забезпечення»

30-03-2012, 13:05

Організатор заходу – кафедра трудового права Університету.

У засіданні брали участь науковці в галузі трудового права і права соціального забезпечення м.Харкова, представники органів Пенсійного Фонду України.

З доповідями виступили: кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» В.В.Жернаков; кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Г.С.Гончарова; доктор юридичних наук, професор кафедри трудового, екологічного права Харківського економіко-правового університету В.С.Венедіктов; начальник кафедри трудового та господарського права Навчального наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук К.Ю.Мельник; начальник відділу Пенсійного фонду Фрунзенського району м.Харкова Г.О.Баєва.

Учасники круглого столу обговорили проблеми законодавчого закріплення пенсійної реформи; питання спеціальних пенсій (держслужбовців, працівників органів МВС, науково-педагогічних працівників та ін.); збільшення пенсійного віку жінок тощо. Розглядалися не тільки позитивні моменти пенсійної реформи (її об’єктивна зумовленість; наближення до соціальної справедливості; залучення іноземних спеціалістів з метою сприяння якіснішому проведенню реформи тощо), але й зверталася увага на її слабкі сторони.

Підсумовуючи результати засідання, В.В.Жернаков зазначив, що кафедра трудового права й надалі буде ініціювати такі заходи, аби сприяти науковим розробкам у галузі права соціального забезпечення.