Проведено круглий стіл з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних наук професора, Заслуженого діяча науки і техніки України М.В.Салтевського

31-10-2017, 11:18

Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, провідного фахівця у галузі криміналістики та судової експертизи  Михайла Васильовича Салтевського було проведено круглий стіл. Науковий захід проводився у стінах у Національної академії правових наук України у залі засідань.

У заході взяли участь ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України – В.Я. Тацій, перший проректор, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України – Ю.П. Битяк, президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України – О.В. Петришин, а також провідні науковці, судові експерти, представники судових та правоохоронних органів, викладачі, аспіранти та ін.

  Програму круглого столу склали наукові доповіді та виступи професорсько-викладацького складу кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, науковців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, співробітників Харківського Науково-дослідного інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса, представників інших вищих навчальних закладів, судових та правоохоронних органів, учнів й послідовників наукових ідей професора Михайла Васильовича Салтевського.

Учасників привітав ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України В.Я. Тацій. Звертаючись до присутніх, Василь Якович зазначив, що Михайло Васильович Салтевський – видатний вчений-криміналіст, славетний педагог, мудрий учитель і наставник, прекрасна людина і надійний друг пройшов непростий, проте яскравий та цікавий життєвий шлях, поєднуючи любов до родини, людей і життя, наукову принциповість, професіоналізм, педагогічну майстерність високого рівня та безліч інших талантів і якостей. М. В. Салтевський – солдат, захисник, воїн-визволитель, учасник Великої Вітчизняної війни. Як командир відділення розвідки Михайло Васильович приймає участь у проведенні ряду бойових операцій, у форсуванні рік Нарва, Вісла, Одер. Бере участь у звільненні Варшави, штурмує Берлін. Василь Якович Тацій також акцентував увагу присутніх на тому, що   М. В. Салтевський є одним із фундаторів вітчизняної криміналістичної науки. З його ім’ям пов’язані найяскравіші сторінки становлення і розвитку криміналістики в Україні та далеко за її межами. Крім цього, як зазначив В.Я. Тацій, Михайло Васильович був не тільки видатним ученим-криміналістом, а й прекрасним педагогом. Будучи за професією і покликанням учителем, він був цікавим оповідачем, блискучим лектором, уміло поєднував фундаментальні знання фізики, математики, криміналістики та величезний практичний досвід судового експерта із сучасними потребами практики у боротьбі із злочинністю.   Професору М. В. Салтевському були притаманні  високі людські якості – інтелігентність, незвичайна тактовність, душевна широта, гострий гумор, життєлюбство, чуйність, доброзичливість, незмінно відзначалась його ерудиція та інтелект. Він назавжди таким залишиться у нашій пам’яті, як видатний вчений-криміналіст, славетний педагог, мудрий учитель та людина, яка була завжди віддана високим життєвим та науковим ідеалам.

Завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Валерій Юрійович Шепітько виступив із науковою доповіддю «Михайло Салтевський – знаний криміналіст, експерт, винахідник і новатор». Валерій Юрійович звернув увагу присутніх на наукові досягнення та внесок професора М. В. Салтевського у розвиток криміналістики та судової експертизи. М. В. Салтевський – людина, яка залишила помітний слід у криміналістиці та судовій експертизі, в теорії та практиці, в педагогічній діяльності. Його праці відомі не лише в Україні, а й за її межами. Сформульовані положення, способи, методи й засоби є актуальними й на сьогодні, вони не втратили своєї значущості.

Із науковими доповідями та повідомленими виступили: Борисов В’ячеслав Іванович, доктор юридичних наук, професор, директор НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, академік НАПрН України, заслужений юрист України – «Внесок М. В. Салтевського у становлення криміналістичних досліджень в Інституті вивчення проблем злочинності»; Коновалова Віолетта Омелянівна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений діяч науки України – «Професор М. В. Салтевський: соціально-психологічний портрет»; Журавель Володимир Андрійович,  головний учений секретар НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України – «Щодо системи криміналістики у працях професора М. В. Салтевського»; Шевчук Віктор Михайлович, доктор юридичних наук, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені  Ярослава Мудрого, професор, заслужений юрист України – «Салтевський Михайло Васильович – учений, педагог, учитель, засновник наукової школи у криміналістиці»; Сімакова-Єфремян Елла Борисівна, заступник директора з наукової роботи Харківського НДІСЕ імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник – «До питання про нормативне регулювання судово-експертної діяльності в умовах судової реформи в Україні» та ін.

Підчас заходу учасники ознайомилися з віртуальною виставкою, що підготувала Наукова бібліотека університету.

Учасники наукового заходу прийняли участь у церемонії відкриття меморіального комплексу на місці поховання М. В. Салтевського (цвинтар № 15, м. Харків).

Підводячи підсумок наукового заходу, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України,   Валерій Юрійович Шепітько підкреслив, що наукові розробки Михайла Васильовича й на сьогодні не втратили актуальності та своєї цінності, залишаючись затребуваними науковцями та практиками.