Проведено круглий стіл «Актуальні проблеми конституційного реформування на сучасному етапі», присвячений 22-ій річниці Конституції України

16-05-2018, 16:42

Організатор: кафедра конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У круглому столі взяли участь студенти різних факультетів та інститутів, а також молоді науковці Університету.  Мета проведення  − створення платформи для наукової дискусії з питань конституційного реформування.

Відкрила захід завідувач кафедри конституційного права України Т.М.Слінько, яка розкрила роль Конституції України як акта установчої влади українського народу та наголосила на важливості процесу модернізації конституційного тексту.

Модераторами виступили асистенти кафедри конституційного права України П.В.Романюк та Б.С.Мохончук.

У ході круглого столу з доповідями виступили: В.Капліна (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 1 група)– «Принцип NE BIS IN IDEM: конституційний вимір», І.Миславський (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 1 група) – «Податкова оптимізація крізь призму конституційних прав людини», М.Зіверт (міжнародно-правовий факультет, 2 курс, 2 група) – «Характеристика конституційної ідентичності в контексті її пошуку в українському правовому вимірі», М.Ромчук  (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 5 група) – «Окремі аспекти реалізації конституційного права на інформацію», О.Карпов  (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 5 група)  – «Визнання юрисдикції міжнародного кримінального суду в аспекті конституційної реформи 2016 року», С. Болдова (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 5 група)  – «Обмеження свободи мирних зібрань в Україні: конституційно-правовий аспект», В.Чиріна (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 6 група) – «Окремі аспекти реалізації активного виборчого права внутрішньо переміщеними особами».

Робота круглого столу супроводжувалася конструктивними дискусіями.