Проведено круглий стіл «Адміністративна процедура: особливості формування української концепції»

16-09-2017, 09:03

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Національна академія правових наук України.

Присутніх привітали перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Юрій Битяк та завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Микола Кучерявенко (модератор заходу).

Зокрема, Юрій Битяк наголосив на тому, що за сучасних умов проведення заходів за такою тематикою є надзвичайно актуальним. Адже в Україні досі не прийнято закон про адміністративну процедуру. Хоча на розгляд Верховної Ради України проекти відповідного акта подавались неодноразово. Отже, метою проведення Круглого столу має бути сприяння процесу прийняття даного закону через узгодження позицій авторів різних його проектів й звернення до компетентних органів, здатних ініціювати його розгляд у парламенті.

Учасниками були науковці зі Львівського національного університету імені Івана Франка, Запорізького національного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету внутрішніх справ, Сумського національного аграрного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, судді адміністративних судів, а також представники Центру політико-правових реформ та Міністерства юстиції України.

У заході також взяв участь суддя Адміністративного суду м. Берлін, голова представництва Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) у Казахстані Йорг Пуделька. Його доповідь була присвячена досвіду Німеччини, де кодифікований акт про адміністративну процедуру діє майже півстоліття.

Андрій Школик (Львівський національний університет імені Івана Франка) та Ірина Бойко (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) торкнулися наукового обґрунтування необхідності прийняття відповідного закону, основних питань, що постають у зв’язку із формулюванням його засадничих положень; говорили вони і про необхідність викладання у навчальних закладах юридичної спрямованості дисциплін, наповнених інформацією про правила адміністративної процедури.

Віктор Тимощук (Центр політико-правових реформ) та Роман Усенко (Міністерство юстиції України), будучи представниками різних робочих груп з розробки проектів закону про адміністративну процедуру, зосередилися на основних перепонах на шляху прийняття відповідного закону.

Учасники підтримали пропозицію підготувати спільне звернення до Міністра юстиції України, в якому висловити свої думки щодо шляхів пришвидшення процесів доопрацювання проекту закону про адміністративну процедуру з метою якнайшвидшого його подання на розгляд Верховної Ради України.