Проведено Всеукраїнську студентську конференцію «Теорія і практика віктимології», присвячену 50-річчю з дня заснування кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

12-11-2015, 16:11

Організатор: кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Університету.

У заході взяли участь не тільки студенти різних факультетів й курсів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а й студенти та аспіранти інших вищих навчальних закладів, зокрема, Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, юридичного факультету Інституту кримінально-виконавчої служби (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ та ін.

Привітав учасників та відкрив захід проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ А.П.Гетьман, якій підкреслив: «Ця конференція дуже важлива для розвитку сучасної кримінології та віктимології, адже злочинність – це складне соціальне явище. Для дієвого запобігання злочинності потрібні не тільки і не скільки кримінально-правові, а й випереджувальні кримінологічні та віктимологічні запобіжні заходи. Їх розроблення та вдосконалення обговорюються на наукових заходах, рекомендації яких мають важливе практичне значення. Одним із них є проведення цієї конференції».

Під час пленарного засідання виступили: О.І.Селіванова (аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ) – «Перспективи розробки проблеми корупційної віктимності», В.П.Білоус (аспірантка кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ) – «Особливості віктимологічної профілактики  корисливо-насильницьких злочинів щодо неповнолітніх», О.М.Рябокінь (студентка 5 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) – «Віктимність жертв “злочинів ненависті”», С.Г.Конончук (студентка 5 курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) – «Жертви вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, вчинених неповнолітніми» та ін.

Роботу конференції було продовжено у секціях:

− Віктимологія насильства (жертви сімейно-побутового, сексуального, вуличного насильства, «злочинів ненависті»);

− Гендерна та вікова віктимологія (неповнолітні, жінки, особи похилого як жертви злочину та їх віктимна поведінка);

− Віктимологія кримінальної користі (жертви злочинів проти власності, жертви кіберзлочинів, інших посягань на власність).

Наприкінці  фахові психологи провели майстер-клас «Як не стати жертвою злочину».