Проведено Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію «Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції»

27-04-2017, 16:19

Організатор: кафедра соціології та політології Університету.

У заході взяли участь науковці провідних вищих навчальних закладів Харкова, Дніпра, Житомира, Києва, Львова, Луцька, Рівного. Зокрема, були представлені такі виші: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Львівський державний університет внутрішніх справ, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Рівненський державний гуманітарний університет та ін.

Відкрив конференцію завідувач кафедри соціології та політології М.П.Требін, який привітав усіх присутніх та побажав плідної й ефективної роботи. «Сподіваюся, що ваш значний науковий потенціал та висока кваліфікація дозволять вам зробити помітний внесок у розгляд проблеми розвитку політико-правової ментальності українства у контексті європейської інтеграції», – додав Михайло Петрович.

Під час конференції було обговорено низку нагальних проблем сучасності, що стосувались, зокрема, концептуальних підходів до вивчення феномену політико-правової ментальності; співвідношення правового та політичного аспектів ментальності; особливостей становлення та основних базових складових європейської політико-правової ментальності; базових характеристик сучасної політико-правової ментальності українського соціуму в контексті перспективи європейської інтеграції України тощо.

Із доповідями виступили: д.ф.н., проф. О.М.Кузь (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) «Ідентифікація як екзистенціальний проект»,  к.п.н., доц. Н.А.Вінникова (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна) «Переваги та ризики референдної демократії (європейський досвід)», д.п.н., проф. І.О.Поліщук (Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого) «До визначення поняття «політико-правова ментальність»», д.ф.н., проф. В.С.Бліхар (Львівський державний університет внутрішніх справ) «Напрям державотворчих процесів крізь призму соціального вчення церкви» та ін.

Теоретичні доробки вчених, які брали участь у роботі конференції з проблем політико-правової ментальності українського соціуму, будуть опубліковані у фаховому виданні.