Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію за участі міжнародних представників «Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди»

17-01-2018, 14:26

Організатори конференції – кафедри іноземних мов Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Мета: окреслення проблем та узагальнення наукових досягнень у галузі лінгвістики та теорії і практики інноваційного навчання мов і культур у полікультурному просторі ХХІ століття.

У заході взяли участь представники 13 освітніх закладів України: Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національної академії прокуратури України, Національної академії Національної гвардії України, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Університету державної фіскальної служби України, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова, Харківського національного медичного університету, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Національного університету цивільного захисту України, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, а також представники Хебейського педагогічного університету (Китайської Народної Республіки), ITW David Speer Academy (м.Чикаго, США) та мовної школи Henke Schulungen (м.Штутгарт, Німеччина).

У рамках конференції обговорено наступні питання: викладання іноземних мов професійного спрямування в умовах глобалізації освіти та академічної мобільності; сучасні підходи та інноваційні технології у дослідженні та викладанні мов у глобалізованому освітньому просторі; мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі; освітні дослідження в умовах інтеграції України до світового наукового простору.

На пленарному засіданні із доповідями виступили: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.П.Сімонок – «Сучасні методики та технології викладання іноземних мов»; доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди К.Ю.Голобородько «Мовна поведінка особистості як проблема сучасного лінгвосоціуму»; кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Т.В.Мельнікова – «Значущість інформаційних технологій при навчанні іноземної мови»; доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства та лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди О.О.Маленко – «Лінгводидактичний тезаурус викладача як маркер професійної компетентності»; кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого О.І.Зелінська – «Іs english a subject in the curriculum or a process of skills developing?» та ін.

За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.