Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи»

16-05-2012, 16:40

Організатори заходу – кафедри іноземних мов.

 Учасників конференції привітав доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман. Він відзначив, що робота конференції дозволить врахувати сучасні лінгвістичні розвідки, дані психолого-педагогічних досліджень та ознайомитися з методичними новаціями навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах, обговорити врахування професійного компоненту у змісті навчання мов, запропонувати шляхи удосконалення іншомовної підготовки студентів.

На пленарному засіданні заслухані доповіді, у яких висвітлювалися теоретичне підґрунтя сучасного навчання іноземних мов в умовах інституційного навчання, тенденції розвитку освітньої сфери, технологія формування досвіду міжкультурної комунікації в процесі вивчення іноземної мови, репрезентативні характеристики мовної особистості та етновербальні стереотипи в контексті мовного образу світу, із вказаними доповідями виступили (д.філ.н. Голобородька К.Ю. – професора кафедри української мови ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, д.пед.н., проф. Колбіної Т.В. – завідувача кафедри іноземних мов та перекладу ХНЕУ, д.пед.н., проф. Кузнецової  О.Ю. – завідувача кафедри іноземних мов №3, д.філ.н. Маленко О.О. – професора кафедри української мови ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, д.філ.н., проф. Сімонок В.П. –  завідувача кафедри іноземних мов №1, канд .філ.н., доц. Каданер О.В.– доцента кафедри іноземних мов №1 ).

Загальна кількість учасників конференції – понад 90 осіб; представників 21 вищого навчального закладу України: Національного лінгвістичного університету,  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г.С. Сковороди», Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Маріупольського державного університету, Полтавської державної аграрної академії, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківського національного економічного університету, Академії внутрішніх військ МВС України, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківської національної академії міського господарства, Харківського національного автомобільно-дорожного університету, Національного університету імені М.Є.Жуковського «ХАІ», Харківської медичної академії післядипломної освіти.

На секційних засіданнях було проаналізовано стан лінгвістичних та психолого-педагогічних досліджень навчання іноземних мов, висвітлено тенденції та перспективи підвищення ефективності іншомовної освіти у вищій школі України.

До початку конференції було видано збірник тез наукових доповідей.