Проблеми академічної етики обговорювалися на міжкафедральному круглому столі

18-12-2019, 12:07

Кафедра культурології за підтримки наукової бібліотеки спільно з кафедрами теорії та філософії права, конституційного права, трудового права, керівництвом Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України 17 грудня провела круглий стіл на тему «Академічна етика: проблеми реалізації в університетському товаристві».
Відкрив захід завідувач кафедри культурології В.О.Лозовой, який привернув увагу до визначальній значущості норм академічної етики за умов студентоцентристської парадигми освіти. Із доповідями виступили доцент кафедри теорії та філософії права В.С.Смородинський (Питання функціонування комісії з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого), доцент кафедри культурології О.А.Стасевська (Роль гуманітарних наук в утвердженні ідеалів та принципів академічної етики), доцент кафедри культурології О.В.Уманець (Проблеми академічної етики: комунікативний ракурс), доцент кафедри культурології В.М.Пивоваров (Мовна агресія в культурі спілкування), директор наукової бібліотеки Н.П.Пасмор (Академічна доброчесність як імператив наукової діяльності).

Під час обговорення, до якого долучилися завідувач кафедри трудового права О.Н.Ярошенко, заступник директора Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України О.Ю.Дудченко, доцент кафедри конституційного права Л.К.Байрачна, доценти і асистенти кафедри культурології О.В.Прудникова, Ю.А.Меліхова, Л.М.Сідак, О.А.Шумейко, О.А.Лисенко, Т.О.Слюсаренко, О.О.Гізімчук, були порушені проблемні питання щодо норм академічної етики в університетському середовищі за умов сьогодення.

Присутні відзначили актуальність питань, високий рівень доповідей учасників круглого столу та наголосили на доцільності таких заходів.