- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - https://nlu.edu.ua -

Приймальна комісія оголошує Наказ про зарахування на перший курс денної форми навчання за державним замовленням

Ознайомитися з ним можна за адресою: http://ects.nulau.org.ua/PK_2011/zarah/den_budg/