Порядок проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора з працівниками та студентами Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

05-10-2015, 15:42

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні організаційного комітету

з проведення виборів ректора

Національного юридичного університету

  імені Ярослава Мудрого

15 вересня 2015 р. (протокол № 3)

 

ПОРЯДОК

проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора

з працівниками та студентами Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого

  1. Зустрічі кандидатів на посаду ректора та збори трудового колективу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Університету), трудових колективів його підрозділів (далі – зустрічі і збори) проводяться з метою оприлюднення кандидатами на посаду ректора (далі – кандидат) виборчих програм та їх обговорення.
  2. Зустрічі і збори проводяться на засадах рівності кандидатів, добровільності участі у них членів трудового колективу і студентів, невтручання посадових осіб Університету та членів організаційного комітету у процес їх підготовки і проведення.
  3. Обговорення виборчих програм кандидатів здійснюється на зустрічах і зборах без будь-яких обмежень.
  4. Зустрічі і збори проводяться з ініціативи кандидата. Кандидат здійснює запрошення членів колективу і студентів на зустріч (збори); поширення серед учасників зустрічі (зборів) своєї виборчої програми; узгоджує із працівниками, відповідальними за експлуатацію відповідних приміщень Університету, місце, дату і час проведення зустрічі (зборів).
  1. Особи, відповідальні за експлуатацію відповідних приміщень Університету, забезпечують вільний і своєчасний доступ учасників зустрічей (зборів) до приміщень, визначених ними спільно з кандидатом.
  1. Приміщення для проведення зустрічей (зборів), мають бути придатними для їх проведення (освітленими, за необхідності – обладнаними засобами посилення звуку, тощо).

Голова організаційного комітету                             В. Д. Гончаренко

Секретар                                                                          Л.В. Лейба