Понад 100 цивілістів України вшанували пам’ять професора В.П.Маслова участю в ХVII науково-практичній конференції «Актуальні проблеми приватного права»

22-02-2019, 13:53

Учасників конференції привітав ректор Університету В.Я.Тацій і поділився спогадами про В.П.Маслова: «Останніми роками ми підтримуємо дужу хорошу традицію – проводити меморіальні заходи з нагоди днів народження наших вчителів, видатних діячів юридичної науки. Постать Василя Пилиповича Маслова має особливе значення для Університету. За 25-річчя його керівництва Харківський юридичний інститут змінився на краще у кількісному й якісному сенсі. Почав працювати заочний факультет. Засновувалися нові кафедри, зокрема кафедра цивільного права, що стала базою для підготовки кадрів для усіх цивілістичних напрямів. Силами студентських будзагонів із руїн постав головний корпус Університету, був реконструйований «червоний» корпус. Різко змінилися підходи до підготовки науковців».

«Незважаючи на свій фронтовий досвід і статус, Василь Пилипович завжди був серед молоді: на будівельному майданчику, на практиці в колгоспі… Він був поміркованою, принциповою людиною, якій притаманні висока порядність і чесність. Усі ці якості передавалися його учням».

Із вітальними словами також виступили модератор заходу завідувач кафедри цивільного права №1 В.І.Борисова та президент Національної академії правових наук України О.В.Петришин.

Доповідачами на пленарному засіданні стали професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України Н.С.Кузнєцова (Розвиток сучасного приватного права і завдання рекодифікації цивільного законодавства України), професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ В.А.Кройтор (Співвідношення змісту принципів цивільного права (справедливість, добросовісність та розумність) і моральних засад суспільства), професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Ж.В.Завальна (Відмова особи від самоідентифікації та її наслідки у приватно-правовій сфері) та ін.

Роботу конференції було продовжено у двох секціях.

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.