Питання протидії організованій злочинності і корупції обговорені на ХІХ Всеукраїнській науковій конференції з кримінології для студентів, аспірантів та молодих вчених

02-12-2019, 18:51

Захід, який відбувся 2 грудня 2019 року,  об’єднав понад 100 учасників із 12 вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ: Державного науково-дослідного інституту МВС України, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Національної академії внутрішніх справ, Національної академії Служби безпеки України, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрНУ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова, Чернігівського національного технологічного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 Конференцію відкрив проректор з наукової роботи Університету А.П.Гетьман: «Тематика цьогорічної конференції була обрана не випадково. Протидія корупції і надалі залишається пріоритетом державної політики в Україні на найближчі роки. Розпочата у 2015 році антикорупційна реформа,  триває: ухвалюються нові закони, приймаються політичні рішення, перезавантажується кадровий апарат антикорупційних органів, відбувається активна співпраця з міжнародними антикорупційними організаціями. Останнім часом у сфері протидії корупції намітилися позитивні зрушення. Однак суспільство і міжнародна спільнота вимагають більших зусиль, виявляють невдоволення повільними темпами антикорупційної реформи, відсутністю вагомих результатів у боротьбі з топ-корупцією, від якої страждає міжнародний імідж України».  Також Анатолій Павлович побажав всім учасникам цікавих дискусій, змістовної та конструктивної роботи.

Із вітальним словом виступила директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрУ В.С.Батиргареєва, яка підкреслила: «Саме від молодих учених залежить теоретичний та методологічний фундамент, на якому базуватиметься у подальшому вся діяльність у сфері протидії корупції та організованій злочинності. І проведення цього наукового  форуму спрямоване якраз на досягнення поставленої мети. Лише разом, у тісній взаємодії теоретиків та практиків, правоохоронних органів та громадськості наше суспільство у змозі, якщо не подолати, то хоча б обмежити організовану злочинність та «іржу» корупції українського соціального організму».

Із доповідями виступили: А.Демчук (Інститут підготовки юридичних  кадрів для СБУ, 1 курс магістратури) − «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом із використанням криптовалюти», О.Новіков  (асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права)  − «Комплаєнс підхід у запобіганні корупції в приватному секторі»,  А.Крупій (Навчально-науковий інституту №1 Національної академії внутрішніх справ) – «Реалізація антикорупційної реформи в Україні» та ін.

Під час роботи конференції розглянуто: міжнародні стандарти і кращі практики протидії організованій злочинності і корупції; формування нової антикорупційної політики в Україні: виклики, перешкоди, перспективи; інноваційні методи і технології протидії проявам корупції; секторальне запобігання корупції; сучасний стан організованої злочинності в Україні та світі; захист жертв злочинів, що вчиняються організованими злочинними об’єднаннями; детермінанти і основні напрями протидії організованій злочинності у різних сферах суспільного життя.