Обрано новий склад Президії Національної академії правових наук України

04-03-2016, 11:16

Президентом Національної академії правових наук України обрано академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри теорії держави і права О.В. Петришина;

першим віце-президентом − академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, профессора, завідувача кафедри фінансового права  М.П. Кучерявенка;  

головним ученим секретарем − доктора юридичних наук, професора члена-кореспондента НАПрН України, професора кафедри криміналістики В.А. Журавля.

Щиро вітаємо та бажаємо успіхів на нових посадах!