Обрано голову вченої ради Університету

29-01-2021, 14:36

На засіданні вченої ради Університету її головою було обрано ректора Анатолія Гетьмана. 

Відповідно до ст.36 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про вчену раду Університету голова обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради закладу вищої освіти, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.