Нові виклики і перспективи розвитку цивільного права України обговорено на ХVIII Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 98-й річниці з дня народження доктора юридичних наук В.П.Маслова

28-02-2020, 16:15

28 лютого відбулася ХVIII Міжнародна науково-практична конференція “Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку”, присвячена 98-й річниці з дня народження доктора юридичних наук В.П.Маслова.

Організатори: кафедри цивільного права№1 і №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України».

У конференції взяли участь учені   провідних наукових установ, вищих навчальних закладів, судових органів, практичні працівники  України, Англії та Франції.

Учасників привітав проректор з наукової роботи А.П.Гетьман, який зазначив, що конференція, присвячена пам’яті видатного вченого Василя Пилиповича Маслова, відбувається вже вісімнадцятий рік поспіль, і нагадав деякі факти із біографії знаного науковця. На переконання А.П.Гетьмана, важко переоцінити  особистий внесок Василя Пилиповича в розвиток Університету. Тим більше, що й донині багато вважає його своїм учителем і наставником: «Мені приємно, що до них належу і я», – додав Анатолій Павлович.

Із вітальними словом до учасників звернулися  президент Національної академії правових наук України О.В.Петришин та завідувачка кафедри цивільного права №1 Університету В.І.Борисова, які  побажала учасникам цікавої та плідної роботи.

Із доповідями на пленарному засіданні виступили  провідний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України імені академіка Ф. Г.Бурчака  О.О.Кот – «Доля Господарського кодексу України в контексті рекодифікації цивільного законодавства»,  декан економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова В.І.Труба – «Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України: проблеми систематизації», партнер Bivonas Law LLP (Англія) С.Литовченко  – «Disclosing» of the trust and division of property in a cases when assets are out of English Court`s reach» та ін.

Роботу конференції було продовжено у двох секціях.

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.