відбулася ІV міжнародна наукова конференція «Демократія у країнах східної Європи: конституційно-правовий вимір».

28-05-2011, 08:33

27 – 28 травня відбулася ІV міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Демократія у країнах східної Європи: конституційно-правовий вимір» (Тодиківські читання).

Організатори заходу: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,юридичний  факультет Московського державного університету імені М.В.Ломоносова та Білоруського державного університету.

У конференції взяли участь більше 350 учасників із понад 40 вищих навчальних закладів та наукових установ України, Росії, Білорусі, Казахстану, Польщі та Швеції.

Відкрив захід ректор університету, президент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України В.Я.Тацій.

Метою заходу є напрацювання підходів для вирішення складних питань реалізації форм безпосередньої демократії, гарантування прав і свобод людини, організації й функціонування органів державної влади на демократичних началах і популяризація творчості, присвяченої цій проблематиці видатного вченого-конституціоналіста Ю.М.Тодики.

Тематичні напрямки роботи конференції: теоретико-методологічні проблеми демократії; демократичні засади проведення конституційної реформи та ґарантування стабільності конституційного ладу; питання реалізації форм безпосередньої демократії; демократичні засади організації парламенту та його інститутів; демократичні засади організації і функціонування органів виконавчої та судової влади; конституційно-правові засади взаємодії демократичної держави та інститутів громадянського суспільства; конституційні права і свободи у системі демократичних цінностей (особисті та політичні права і свободи як основа вільного та демократичного суспільства; соціальні, економічні, культурні та екологічні права); демократичні механізми гарантування і захисту конституційних прав і свобод; демократичні засади організації влади на місцях та вдосконалення територіального устрою.

Засідання проходило в дев’яти секціях, на яких представлено, заслухано та оцінено наукові доповіді представників провідних вишів та наукових установ України, Росії та Білорусі.