На III міжнародному юридичному форумі презентували проект концепції юридичної освіти

25-09-2019, 17:56

Розширене засідання робочої групи з питань розвитку юридичної освіти комісії з питань правової реформи при Президентові України відбулося 25 вересня в рамках III Харківського міжнародного юридичного форуму.

Модератором заходу стала віце-президентка Національної академії правових наук України — керівниця Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, професорка, голова робочої групи з питань розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи при президентові України Наталія Кузнєцова.

Під час робочого столу презентували проект Концепції розвитку юридичної освіти.

Як розповів Доктор юридичних наук, професор національного університету «Києво-Могилянська академія», голова науково методичної підкомісії зі спеціальності «Право» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України Андрій Бойко, це вже третій варіант проекту концепції юридичної освіти, який містить результати широкого публічного обговорення двох попередніх проектів.

«У цьому проекті враховано інтереси навчальних закладів, суспільства, професійного середовища для того, щоб ми мали випускників правничих шкіл, які відповідають сьогоднішнім вимогам, і щоб якість задовольняла, в першу чергу, як суспільство, так і роботодавців. Основні положення проекту базуються на тому, щоб забезпечити якісний добір правничої школи й отримати тих юристів, які мають здатність до логічно-аналітичного мислення, щоб охопити достатньо складну освітню програму з права, здатність глибоко розуміти суспільні процеси, межі й обсяги їх правового регулювання, хто готовий сприйняти етичні стандарти професії та за своїм покликанням захищати права та основоположні свободи людини, тобто має спрямованість до утвердження справедливості, утвердження добра. Гадаю, ми достатньо добре розписали ті механізми, які мають впроваджувати внутрішнє забезпечення якості освітніх програмі механізми зовнішнього контролю за якістю юридичної освіти», – зазначив Андрій Бойко.

Від підкреслив, що в цьому проекті планується залишити вступний іспит до магістратури і на виході з магістерської програми запровадити єдиний державний кваліфікаційний іспит, який би був зрізом з боку академічних спільнот, професійного середовища і гарантією для суспільства, що правничі школи випускають якісних фахівців і що в майбутньому і судді, і прокурори, і адвокати, і нотаріуси відповідатимуть тим вимогам, як за рівнем компетентності, так і за сприйняттям етичних стандартів, якого сьогодні потребує суспільство.

За словами голови науково-методичної підкомісії, також пропонується розширити кількість предметів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання для добору в правничі школи, тобто вимогою мають бути українська мова і література, іноземна мова, історія і математика, а середній бал вступника повинен становити не менш як 150 балів, що має істотно вплинути на якість контингенту майбутніх студентів. Також пропонується навчальним закладам залучати інтерактивні методи викладання, формування ширшої ресурсної бази, для того, щоб бути спроможними надавати якісну освіту.

Також сформульовані вимоги до викладачів, характеру організації освітнього процесу, забезпечення мобільності для студентів, широкого спектру можливостей для проходження стажування, практики, що надасть змогу сформувати прикладні навички для майбутньої професійної діяльності.

«Ми також вважаємо, що вимоги до правничих шкіл мають бути посилені, а отже мають бути доповнені умови ліцензування на право здійснювати освітню діяльність за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право». Окрім того, не має отримати доступ до правничої професії той, хто не відповідає мінімальним стандартам кваліфікаційних вимог, принаймні до професії судді, прокурора, адвоката, нотаріуса», – підкреслив Андрій Бойко.

Також під час заходу його учасники проаналізували аспекти реформи юридичної освіти, ознайомилися з ключовими тезами концепції розвитку юридичної освіти, напрацьованої Міністерством освіти і науки України у співпраці з Міністерством юстиції України, обговорили перспективи вдосконалення організації єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту, а також впровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право», розглянули перспективи самоорганізації правничих шкіл задля підвищення якості юридичної освіти.