На факультеті підготовки професійних суддів відбувся публічний захист магістерських робіт

25-06-2013, 13:55

У роботі державної екзаменаційної комісії взяли участь 5 членів комісії (голова комісії – В.В.Комаров,  члени комісії – В.О.Рум’янцев, О.В. Капліна, Л.М.Москвич, П.І.Радченко).

Тематики магістерських робіт носили багатоаспектний характер: «Історичні аспекти становлення судової влади в Україні»; «Учасники цивільного процесу»; «Докази та доказування в цивільному судочинстві»; «Право на судовий розгляд у цивільному судочинстві»; «Сторони у цивільному судочинстві» тощо.

Випускники зробили презентації своїх робіт та відповіли на питання членів ДЕК.

Усі магістерські роботи отримали позитивні оцінки.