На засіданні Вченої ради Університету нагороджено кращі академічні групи

24-05-2013, 17:17

Конкурс «Краща група» проводиться щорічно. Метою конкурсу є підвищення якості успішності, активізація наукової, суспільної та громадської діяльності, розвиток потенціалу та творчих здібностей студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Перший етап конкурсу проводився на рівні факультетів (інститутів). Визначення кращих трьох груп на кожному з факультетів здійснювалося на підставі аналізу рівня успішності групи за результатами двох останніх екзаменаційних сесій; участі студентів групи у громадському житті факультету та Університету; участі в наукових конференціях, семінарах, олімпіадах в Університеті та за його межами; наявності в групі студентів, які отримували відзнаки, премії, подяки; участі студентів у різноманітних спортивних, культурно-масових заходах тощо.

На другому етапі найкращі групи факультетів (інститутів) представляли на розсуд компетентної комісії на чолі з проректором з навчальної роботи Ю.Г.Барабашем презентації про свої групи.

В результаті було визначено переможців. Місця у конкурсі «Краща група» серед академічних груп Університету розподілилися наступним чином:

І місце –

група № 5 четвертого курсу господарсько-правового факультету;

ІІ місце –

група № 1 другого курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України;

група № 1 третього курсу військово-юридичного факультету;

ІІІ місце –

група № 3 другого курсу факультету підготовки юристів для МЗС України та

група № 2 другого курсу Полтавського юридичного інституту.

Перший проректор Університету Ю.П.Битяк, нагороджуючи переможців, відзначив важливість подібного роду заходів для підтримки обдарованих студентів, сприяння виробленню лідерських якостей у майбутніх юристів, та діловому, конкурентному духу в студентському середовищі.