На базі Інституту підвищення кваліфікації Академії почали роботу курси поглибленого вивчення англійської мови

01-10-2010, 07:44

1 жовтня на базі Інституту підвищення кваліфікації Академії почали роботу курси поглибленого вивчення англійської мови.

Поглиблений курс з навчальної дисципліни «Англійська мова професійного спілкування» розроблено кафедрою іноземних мов №1 з метою формування у студентів професійних мовних, мовленнєвих та соціокультурних компетенцій і стратегій, які сприятимуть підвищенню їхньої мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці.

Ця програма розрахована на досягнення студентом рівня володіння мовою (В2) – незалежний користувач. Цілі загального характеру цієї програми є сумісними з цілями, які викладені у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), та з цілями, що визначені в Українських кваліфікаційних стандартах.