На базі інституту підвищення кваліфікації (ІПК) Університету розпочався новий навчальний рік на курсах поглибленого вивчення англійської мови

09-10-2012, 13:34

Курси працюють на базі ІПК з 2008 р. Студенти мають можливість підвищити власний рівень володіння англійською мовою та отримати сертифікат міжнародного зразка. Навчальні заняття забезпечують викладачі кафедр іноземних мов №1 та №3.

Програма навчання на курсах розрахована на досягнення студентом рівня володіння мовою «В2» – незалежний користувач. Її загальні цілі відповідають цілям, викладеним у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), та тим, що визначені в Українських кваліфікаційних стандартах. Рівень «В2» згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями є стандартом для ступеня бакалавра і передбачає, що студент може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, може досить вільно спілкуватися з носіями мови, точно висловлювати свою думку щодо широкого кола професійних тем, вести дискусію.

Навчальна програма курсів спрямована на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення професійних проблем, презентації ідей. У такий спосіб вона допомагає розвивати мовну прагматичну та міжкультурну компетенції студентів, а отже, і їх здатність до самостійного вивчення мов. Вона забезпечує послідовність, варіативність та індивідуалізацію викладання і вивчення.

Заняття спрямовані на розвиток іншомовних комунікативних здібностей студентів у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі.