- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - https://nlu.edu.ua -

Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» одержано черговий патент

Патент виданий академіку Національної академії правових наук України, заслуженому діячу науки і техніки України, завідувачу кафедри криміналістики Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктору юридичних наук, професору В.Ю.Шепітько /сьомий охоронний документ на об’єкт інтелектуальної власності – патент на корисну модель № 69248 «Спосіб формування суб’єктивного портрету „RAIPS-портрет” (комп’ютерного фотороботу)», Державного патентного відомства МОН України 24 квітня 2012 року/.

Новітня розробка являє собою комп’ютерний алгоритм послідовного складання фоторобота певної особи (злочинця, свідка та ін.) з фотознімків окремих елементів обличчя. Спосіб заснований на активізації асоціативної пам’яті очевидця при згадуванні їм образу побаченої особи і фіксації суб’єктивного образу у вигляді фотозображення, що дозволяє складати фотороботи для вирішення завдань розшуку з високим ступенем подібності.

Відзначаючи важливість впровадження інновації в практичну роботу органів внутрішніх справ для розшуку злочинців та встановлення причетних до злочину осіб В.Ю. Шепітько зауважив: «За результатами анкетування слідчих МВС, СБУ та прокуратури України була встановлена висока ефективність використання системи формування суб’єктивного портрету „RAIPS-портрет” (комп’ютерного фотороботу) у діяльності правоохоронних органів. Експрес-інтерв’ювання очевидців (потерпілих) показало, що схожість суб’єктивного портрета із розшукуваною особою в середньому становить 75 – 90 %».

Попередні розробки, створені В.Ю. Шепітьком одноосібно та у співавторстві зі співробітниками кафедри криміналістики доцентом Г.К. Авдєєвою та завідувачем лабораторії С.О. Когутом були захищені 1 патентом на винахід та 5 свідоцтвами на твори наукового характеру, а саме:

1. Патент на винахід № 78847 «Пристрій для виміру швидкості балістичного об’єкта» від 25.04.2007 р.

2. Свідоцтво № 22566 про реєстрацію авторського права на твір „Опис бази знань „Автоматизоване робоче місце слідчого” від 06.11.2007 р.

3. Свідоцтво № 24627 про реєстрацію авторського права на твір «Опис комплекту науково-технічних засобів митника» від 02.06.2008 р.

4. Свідоцтво № 24628 про реєстрацію авторського права на твір «Опис універсального криміналістичного комплекту слідчого» від 02.06.2008 р.

5. Свідоцтво № 24626 про реєстрацію авторського права на твір «Опис криміналістичного комплекту «Валіза пожежного» від 02.06.2008 р.

6. Свідоцтво №33553 про реєстрацію авторського права на твір «Польова» мініфотолабораторія», видане Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України 02.06.2010.